HACIA UN FUTURO VEGANO

HACIA UN FUTURO VEGANO. Un enfoque pragmático

Autor: TOBIAS LEENAERT

En aquest llibre que convida a la reflexió, Tobias Leenaert s’allunya dels camins més convencionals de la defensa dels animals i aborda les estratègies, els objectius i les eines comunicatives del moviment vegà i animalista des d’un prisma nou. Tobias argumenta que, atesa la situació actual, en aquesta societat tan dependent de l’ús d’animals és convenient tenir un enfocament molt pragmàtic. Cap a un futur vegà conté moltes idees i perspectives útils per a activistes, nous i experimentats, líders d’organitzacions i, fins i tot, emprenedors.

Mides: 15 x 21 cm
Pàgines: 240

 

 

14,00 

ENTRADA GRATUÏTA FREE ADMISSION

Admission to Vegan Fest is open to all, free of charge! As a non-profit organization, the Associació Vegana de Catalunya strives to raise awareness about animal rights and promote the benefits of plant-based nutrition and sustainable living. Join us at Vegan Fest to discover the joys of a compassionate lifestyle and explore the wonders of plant-based life

VEGAN FEST IS B'GREENLY CERTIFIED

Vegan Fest has been awarded with the B'Greenly sustainability certificate for events. Join us in our commitment to a greener future!

Parc de Vallparadís, Terrassa

Barcelona, Catalunya

Spain

2024 edition

14th and 15th September, 2024

Newsletter

VEGAN FEST ® 2024 All Rights Reserved