ECOANIMAL

ECOANIMAL. Una estética plurisensorial, ecologista y animalista

Autor: MARTA TAFALLA

La catàstrofe ecològica és el problema més greu que ha hagut d’afrontar mai la humanitat. A més d’estudiar-lo des de les ciències naturals, l’ètica i la política, també necessitem examinar-lo des de l’estètica, perquè la nostra relació amb la natura i els altres animals està mediada per la bellesa o el misteri que admirem en boscos, deserts i oceans. No obstant això, la nostra civilització ens ha educat en una estètica superficial que concep la natura com un simple decorat que adorna les històries humanes i els altres animals com a mers ornaments exhibits en gàbies o aquaris, i així ens tanca a la bombolla antropocèntrica i ens desvincula de la realitat. Necessitem una estètica de la naturalesa basada en el coneixement científic, en la percepció plurisensorial, en la capacitat per apreciar el que és diferent de nosaltres i en l’actitud crítica.

Mides: 16 x 24 cm
Pàgines: 364

 

 

19,50 

ENTRADA GRATUÏTA FREE ADMISSION

Admission to Vegan Fest is open to all, free of charge! As a non-profit organization, the Associació Vegana de Catalunya strives to raise awareness about animal rights and promote the benefits of plant-based nutrition and sustainable living. Join us at Vegan Fest to discover the joys of a compassionate lifestyle and explore the wonders of plant-based life

VEGAN FEST IS B'GREENLY CERTIFIED

Vegan Fest has been awarded with the B'Greenly sustainability certificate for events. Join us in our commitment to a greener future!

Parc de Vallparadís, Terrassa

Barcelona, Catalunya

Spain

2024 edition

14th and 15th September, 2024

Newsletter

VEGAN FEST ® 2024 All Rights Reserved