ECOANIMAL

ECOANIMAL. Una estética plurisensorial, ecologista y animalista

Autor: MARTA TAFALLA

La catàstrofe ecològica és el problema més greu que ha hagut d’afrontar mai la humanitat. A més d’estudiar-lo des de les ciències naturals, l’ètica i la política, també necessitem examinar-lo des de l’estètica, perquè la nostra relació amb la natura i els altres animals està mediada per la bellesa o el misteri que admirem en boscos, deserts i oceans. No obstant això, la nostra civilització ens ha educat en una estètica superficial que concep la natura com un simple decorat que adorna les històries humanes i els altres animals com a mers ornaments exhibits en gàbies o aquaris, i així ens tanca a la bombolla antropocèntrica i ens desvincula de la realitat. Necessitem una estètica de la naturalesa basada en el coneixement científic, en la percepció plurisensorial, en la capacitat per apreciar el que és diferent de nosaltres i en l’actitud crítica.

Mides: 16 x 24 cm
Pàgines: 364

 

 

19,50 

ORGANITZA

PATROCINA

AMB EL SUPORT DE

VEGAN FEST CATALUNYA

ENTRADA GRATUÏTA!

L’entrada al VEGAN FEST és gratuïta per a tothom! L’ Associació Vegana de Catalunya és una organització sense ànim de lucre, l’objectiu del Vegan Fest és conscienciar i donar a conèixer tots els avantatges de l’alimentació plant-based i d’una vida més sostenible i respectuosa amb tots els éssers vius

ASSOCIACIÓ VEGANA DE CATALUNYA ♥ 2023
VEGAN FEST CATALUNYA ® Tots els drets reservats